Op alle foto’s en video’s gemaakt door Fagspose berust copyright. Het is niet toegestaan de foto’s en video’s, of delen daarvan, zonder schriftelijke toestemming te gebruiken voor commerciële doeleinden. Zou je beeldmateriaal van Fagspose commercieel gebruiken, informeer dan altijd eerst naar de mogelijkheden.

De foto’s en video’s van Fagspose mogen wel verspreid worden, wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan:

  1. Geen commercieel gebruik.
    Bij twijfel, neem eerst contact op!
  2. Neem het beeldmateriaal in zijn geheel over. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen. Dus ook geen uitsnedes maken, watermerk verwijderen of onleesbaar maken. Het is ook niet toegestaan video’s in te korten.

De fags op deze site willen graag verder exposed worden. Dus verspreid de beelden graag zo veel mogelijk over het hele internet!

Hoe kan ik zien of er copyright op een foto of video zit?

Download de foto of video op je computer. Ga naar het bestand in de verkenner en klik rechts. Klik op Eigenschappen en open het tabblad Details.

Screenshot

Screenshot copyright informatie